Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Nieuwe ontwikkelingen Bibliotheekwerk Drechterland

BibliotheekIn het kader van de bezuinigingen 2013 en volgende jaren zal het bibliotheek werk in de Gemeente Drechterland nader moeten worden bekeken. Het bestuur van de regionale bibliotheek OWF heeft een toekomstvisie en bedrijfsplan neergelegd bij de gemeente waarbij digitalisering en samenwerking belangrijke thema’s zijn.

 

Tijdens de Raadsvergadering van 25 februari 2013 is een voorstel van het college behandeld waarin wordt voorgesteld om de bibliotheek in Venhuizen af te romen tot een basis model en in de kern Hoogkarspel de bibliotheek terug te brengen naar een Plus bibliotheek. Het college geeft tevens aan niet mee te willen betalen aan de hoofdvestigingen in Stedebroec, Medemblik en De Goorn.

 

De fractie van Gemeentebelangen Drechterland heeft een andere richting voor ogen met de bibliotheekvoorziening in Drechterland.
Bij de “nieuwe” bibliotheek gaat het niet alleen om boeken lenen. De “nieuwe” bieb zal ten gevolge van de digitale ontwikkelingen en veranderende behoefte van de gebruikers, een digitaal multi -media centrum worden waar op een eigentijdse wijze kennis vergaard kan worden. In het oosten van Nederland is men al zover. Voor de gemeente Drechterland alleen is dit geen haalbare optie. Hiervoor is samenwerking in groter verband noodzakelijk. Bijvoorbeeld met Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland. (SED samenwerking).

GBD heeft tijdens de Raadsvergadering 25 februari een motie ingediend welke een richting naar de toekomst aangeeft voor het bibliotheekwerk in de gemeente Drechterland .

Uitgangspunten zijn:

  1. De groep 0 tot 18 jaar de bibliotheek dienstverlening aan te bieden in de onderwijsomgeving via “De Brede School “activiteiten. “Uitrollen van het Brede School concept” in de gehele gemeente zoals de wethouder dat zo mooi zegt (Dus samenwerking Bieb en Onderwijs).
  2. De doelgroep 65 + , die gebruik kunnen maken van gelijke faciliteiten in de hoofdkernen “Het Streekpunt” in Hoogkarspel en “Het Dorpshuis ‘t Centrum” in Venhuizen.
  3. De doelgroep volwassen 18-65 zoekt de bibliotheek dienstverlening en de kwaliteit daar waar deze naar behoefte van de gebruiker wordt aangeboden. B.v. Digitaal en in één van de 40 uur per week geopende multimedia informatie centrumvestigingen. 

De motie werd gesteund door de fractie van GBD, VVD en D’66/Gr.L
Het college heeft nu de opdracht gekregen binnenkort met een uitgewerkt plan toegespitst op de drie eerdergenoemde doelgroepen en binnen het beschikbare financiele kader.

Naar boven