Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Peter Kuiken

Peter KuikenIk maak graag van de gelegenheid gebruik mij als nieuw bestuurslid van het GBD, kort aan u te introduceren.

Ik ben Peter kuiken (1957) en woon sinds begin 2010 in Hoogkarspel, samen met mijn vrouw Monica en zes kinderen. Twee wonen er nog thuis. Voordat ik naar Hoogkarspel ben verhuisd heb ik eerst een lange periode in Heerhugowaard gewoond. Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in diverse rollen als bestuurder van (grotere) voetbalverenigingen.

Eerst als penningmeester van Valleivogels uit Scherpenzeel en daarna bijna 16 jaar als bestuurslid van voetbalvereniging Reiger Boys uit Heerhugowaard. Tot en met eind 2008 ben ik daar 10 jaar voorzitter geweest. Ik ben nog regelmatig bij de club betrokken vanuit mijn rol als ere voorzitter. In die periode heb ik veel contacten gehad over een breed scala van onderwerpen met beleidsambtenaren, wethouders en burgemeester(s) van Heerhugowaard. Mijn politieke interesse komt dan ook voort uit die eerdere maatschappelijke betrokkenheid, maar ook gewoon uit nieuwsgierigheid als burger en inwoner van de gemeente Drechterland. Hoe komen besluiten tot stand, hebben ze de juiste kwaliteit (zorgvuldigheid) en dienen ze de belangen die ik/wij als inwoner(s)van deze gemeente willen. Als je daarover actief wilt meedenken en ook invloed wilt uitoefenen, dan moet je verantwoordelijkheid durven nemen. Daarom heb ik mij aangemeld bij GBD als onafhankelijke lokale partij in Drechterland. In het dagelijks leven ben ik Principal Consultant bij Capgemini. Mijn aandachtsgebied binnen Capgemini is de publieke markt (centrale en lokale overheid), met name adviseren over en begeleiden van grote veranderingsprocessen binnen overheden. Ik werk zowel nationaal als internationaal. Het zal u dan ook niet verbazen dat mijn specifieke kennis ligt op de terreinen van programma- en projectmanagement, organisatieadvies en verandermanagement, sport- en recreatie en financiën en economische zaken.
Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten voor de gemeente Drechterland binnen de lokale politieke partij GBD. Ik hoop u bij gelegenheid graag eens persoonlijk te ontmoeten.

 

Naar boven