Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Schade ten gevolge van de Dijkverzwaring Zuiderdijk

Schriftelijke vraag aan het College van Burgemeester en Wethouders

In 2012 heeft de oplevering  van het dijkverzwaringsproject Zuiderdijk tussen Enkhuizen en Hoorn plaatsgevonden. Het  project valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadsschap Hollands Noorderkwartier. Het HHNK is het orgaan waar de  ontstane schade ten gevolge van de werkzaamheden kunnen  worden geclaimed.
In 2007, bij de start van het project heeft er voor de woningen aan de Zuiderdijk een 0-meting plaatsgevonden waarin de staat van de woningen op dat moment werd vastgelegd. Tijdens de intensieve werkzaamheden aan de Zuiderdijk in de periode van 2007 -2012 heeft de woning aan Oosterleek 2 aanzienlijke schade opgelopen.

 

In opdracht van het HHNK is er naar aanleiding van de graaf werkzaamheden in 2011 aan de naast gelegen dijk een stut geplaatst tegen de westgevel om verdere schade te voorkomen. Intussen is het 2014 en de stut staat er nog steeds. De bewoonster is al bijna 3 jaar in gesprek met de woordvooerder van het HHNK maar komt geen stap verder. De schade is nog steeds niet afgehandeld.

De fractieleden van Gemeentebelangen Drechterland voelen zich als gekozen volksvertegenwoordigers genoodzaakt om de hier bovengenoemde kwestie betreffende  Oosterleek 2, bij het College van Burgemeester en Wethouders van Drechterland onder de aandacht te brengen.  Met het dringende verzoek om bij  een overleg met Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier de nog steeds niet afgehandelde schade aan de woning Oosterleek 2, aan de orde te stellen.

GBD  is er om  de belangen van haar burgers  te behartigen!

Naar boven