Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

De slappe ondergrond van West-Friesland en de slappe knieën...

De hoop van CDANadat in veel gemeenten in West-Friesland het geduld opraakt vanwege de voortdurende overlast en het gevaar door het stilleggen van het werk aan de N23 komt voorzichtig ook eindelijk het CDA in West-Friesland in beweging. Maar niet het CDA in Drechterland.

Gemeentebelangen Drechterland (GBD) is dat een doorn in het oog! Een GBD motie in de Gemeenteraad van Drechterland om eendrachtig bij de Provincie en Heijmans aan te dringen de verkeersonveilige knelpunten direct aan te pakken kreeg geen steun van de landelijke politieke partijen in Drechterland, het twijfelende CDA en de ogenschijnlijk gemuilkorfde VVD. Een gemiste kans om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en bedrijven verder schade ondervinden.

Het stilleggen van het werk aan de rotonde, het gevaar voor de schoolkinderen en het ontoelaatbaar toenemende sluipverkeer in onze dorpen Westwoud en Oosterblokker heeft niets te maken met het conflict over een slappe ondergrond. Dat het maar voortduurt wel met slappe politieke knieën! Ontdoe je van de leiband van de landelijke politiek als het gaat om het belang van de inwoners! Niet opschuiven maar aanpakken!

Jan Snoek.

Naar boven