Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Interview Bep Bregman, fractievoorzitter van GBD

In de serie van interviews met de huidige fractieleden hierbij een stukje over Bep Bregman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Drechterland.

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Bep Bregman de Reus en ben geboren in Scharwoude, gemeente Koggenland. En opgegroeid in Schermerhorn met mijn broer en zus. Mijn ouders hadden  een aannemersbedrijf.

Ik ben getrouwd met Klaas Bregman, geboren in de Beemster. Wij hebben samen 5 jaar in de Beemster gewoond. En zijn daarna in 1971, naar de gemeente Venhuizen gegaan. Sinds 2006 behorende tot de gemeente Drechterland. Ons gezin bestaat uit drie dochters, drie schoonzoons en 7 kleinkinderen. Daar zijn wij heel trots op!

Sinds 1984 ben ik betrokken bij Gemeentebelangen Venhuizen/Drechterland. Eerst als bestuurslid en daarna als raadslid. In de periode 1998-2006 heb ik mij als wethouder Gemeentebelangen mogen inzetten voor de inwoners van de toenmalige gemeente Venhuizen. In die periode zijn er mooie projecten gerealiseerd. O.a. de nieuwe Roelof van Wienesse School in Wijdenes, de verbouw en uitbreiding van het Dorpshuis ’t Centrum etc.

Op dit moment is mijn dienstverband met de “AOW”  uitstekend te combineren met het raadslidmaatschap. Ik ervaar het actief zijn als raadslid en ex- wethouder in de gemeente Drechterland/ Venhuizen als een verrijking. Om als gekozen volksvertegenwoordiger een bijdrage te mogen leveren aan een mooie woonomgeving en een goed leefklimaat voor de inwoners van de gemeente, is een geweldige uitdaging. Natuurlijk zijn er ook momenten waarop je je afvraagt of je de juiste beslissing neemt in het belang van de inwoners. Om deze twijfel weg te nemen  ga ik dan ook graag in gesprek met de inwoners om te horen wat er leeft en hoe er gedacht wordt  over bepaalde zaken.

Mijn politieke voornemen is om bij de verkeizingen van 2018 geen plaats in de gemeenteraad meer te ambieren. Een lastige beslissing want het is prachtig werk. Zelfs een beetje verslavend.
Maar het is mooi geweest! Ik wil op de achtergrond nog wel als adviseur optreden indien gewenst. Want voor mij blijft GEMEENTEBELANGEN DRECHTERLAND de partij in de Gemeente Drechterland.

Op dit moment zijn voor GBD de grote uitdagingen voor Drechterland:
-    Gereedkomen van de N23.
-    Vitale Dorpen tot een goed einde te brengen.
-    De inwoners van Drechterland laten voelen dat er naar hen geluisterd wordt.

Nevenactiviteiten: Bestuurslid van “Theater Het Postkantoor” te Bovenkarspel.
In mijn vrije tijd speel ik graag tennis, reis graag en trek er met de caravan op uit samen met Klaas.

Bedankt ! Bep Bregman.

Naar boven