Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Groslijst samengesteld en gekozen

Logo GBDTijdens de algemene ledenvergadering van 28 november 2013 zijn de kandidaten voor de groslijst voor de verkiezingen van maart 2014 gekozen. We zijn zeer verheugd te melden dat Vincent Reus (momenteel wethouder) in een aparte ronde gekozen is als lijstrekker van Gemeentebelangen Drechterland.

In de daaropvolgende ronde werd er gestemd voor de volgorde op de groslijst. De stemcommissie bestond uit Henk Verreijen, Dick Koster en Wim Onrust. Er zijn 26 stembriefjes uitgereikt, waarvan er 3 ongeldig bleken te zijn. Het eindresultaat is als volgt:

 

 1. Vincent Reus
 2. Bep Bregman
 3. Peter Keersemaker
 4. Peter Kuiken
 5. Timo Groot
 6. Ben Bosma
 7. Idso Brouwer
 8. Koos Keuning
 9. Peter Dikker
 10. Antoinet van Riesen
 11. Frits Ter Hofstede
 12. Henk Verreijen
 13. Jan Snoek
 14. Wim Bart

 

 

Naar boven