Logo GBD

 1.  Bestuurscultuur
  • Open en transparant met duidelijke en proactieve communicatie; ook als het even tegenzit.
  • Betrek de raad tijdig en vraag om richting geven in plaats van met voldongen feiten te komen.
  • Verantwoordelijkheid van communicatie ligt altijd bij het college
  • Nooit de problemen bij de SED neerleggen

 2. Woningbouw en huisvesting
  • Geen enkele locatie bij voorbaat uitsluiten, inclusief Hoogkarspel-Zuid
  • Prioriteit geven aan starters- en seniorenwoningen
  • alleen dure huizen als het strikt noodzakelijk is voor de GREX
  • in alle kernen onderzoeken of er een mogelijkheid voor een knarrenhof is
  • proberen procedures korter te maken
  • doorpakken met huidige plannen

 3. Financiën
  • Transparant en frugaal
  • Geen OZB verhoging boven een maximaal inflatie percentage
   • Onderzoeken of OZB verhoging wel tijdelijk kan voor speciale projecten
  • Een duidelijk overzicht voor de inwoners, zodat zij weten waar hun geld naar toe gaat.
   • o.a. via infographics en een financiën app

 4. Sociaal domein
  • Manieren vinden om kosten te drukken zonder kwaliteitsverlies
   • 130 zorgaanbieders onderzoeken
   • Resultaat gericht inkopen opnieuw bekijken op effectiviteit
  • Manieren vinden om extra geld te krijgen (provincie, Rijk, etc)

 5. Verkeer en veiligheid
  • Geen zwaar verkeer door de kernen
  • Voorafgaand aan een bouwproject eerst de uitvalswegen vaststellen en creëren
  • Doorsteek Hoogkarspel creëren
  • Aansluiting Tolweg op Westfrisiaweg onderzoeken

 6. Energietransitie
  • 600mtr afstand van windmolens blijft
  • Zonnepanelen op alle daken
  • Zonneparken als er belangstelling is van agrariërs, uiteraard met duidelijke voorwaarden en maximum hoeveelheid m2 grond
  • Inzetten op energiebesparing
  • Van het gas af is geen doelstelling op zich
   • Zeker geen bestaande gasleidingen weghalen of afsluiten. Waterstof is een optie.
  • Hogere subsidies op verduurzaming huizen

 7. Algemeen
  • Geen megalomaan CUP, maar eerst consolideren wat er al loopt
  • Meer projecten/initiatieven uit de gemeenschap halen i.p.v. uit het college