Gemeentebelangen Drechterland krijgt derde raadszetel terug. In de nieuwe coalitie van VVD, PDL en SPD zal later deze maand Idso Brouwer beëdigd worden als wethouder namens de VVD.
Omdat hij bij de verkiezingen in 2022 op de kieslijst van GBD stond valt nu zijn gemeenteraadszetel vrij en komt deze terug bij GBD.
Voor GBD een prachtige kans om met een derde raadslid sterker vertegenwoordigd te worden in de raad. Dat de keuze van het bestuur en de fractie op de in december afgetreden wethouder Fione de Vos-Janssen is gevallen is niet meer dan logisch.
Door haar 2 jaar ervaring als wethouder weet zij als geen ander “hoe de hazen lopen” in en rond het gemeentehuis en is zij het gezicht van de partij.
Zelf geeft zij in onderstaande, persoonlijke boodschap aan wat haar motivatie is om terug te keren op het politieke strijdtoneel:
“Van wethouder naar raadslid, een stap die niet vaak gemaakt wordt maar wel eentje die mij een kans biedt. Want zo zie ik het, als een kans om er te zijn voor u als inwoner van Drechterland.
Na goed intern overleg ben ik tot de conclusie gekomen dat ik, als raadslid, namens Gemeentebelangen Drechterland plaats neem in de gemeenteraad. Als raadslid wil ik zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar zijn.
Een raadslid zijn waar u als inwoners van Drechterland op kunt bouwen, maar ook op kunt vertrouwen, door te zeggen wat ik doe en te doen wat ik zeg.
Als mens volg ik altijd mijn interne kompas want daar kan ik op vertrouwen en zal daarom altijd de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.
In mijn ogen moet de politiek een afspiegeling zijn van de maatschappij, maar vind ik ook dat zelfreflectie een wezenlijk onderdeel van politiek moet zijn. Dit doe ik door mij altijd bewust te zijn van mijn eigen gedrag en handelen.
Ik word niet voor mijn eigen belang raadslid, ik word raadslid om het algemeen maatschappelijk belang te dienen.
De aankomende twee jaar zal ik als uw raadslid zorgen dat uw belangen voorop staan.”
COALITIE-ONTWIKKELINGEN
GBD betreurt het dat de coalitie van GBD met SPD en CDA de afgelopen 2 jaar te weinig ruimte bood om GBD’s verkiezingsbeloften waar te maken.
Omdat GBD als solide partij staat voor zijn principes en beloften kon het bestuur en de fractie in december niet anders doen unaniem te besluiten om als partij de stekker uit de coalitie te trekken.
Aansluitend bleek de positie van wethouder Fione de Vos-Janssen onhoudbaar en trok zij zich terug. Dit had overigens niets te maken met haar functioneren als wethouder wat hier en daar abusievelijk gesuggereerd wordt.
Wij wensen de nieuwe coalitie VVD, PDL en SPD veel succes in de resterende 2 jaar tot de nieuwe verkiezingen.
GBD zal zich als oppositiepartij positief, constructief en transparant opstellen, de verbinding zoeken en met een kritische noot voor de initiatieven die het college van
B & W de raad gaat voordragen. De raad dient immers het college te controleren en bij te sturen waar het mis dreigt te gaan.
SPEERPUNTEN
De speerpunten van GBD zullen onveranderd blijven zoals de MFA’s in Westwoud en Schellinkhout en de pas opgestarte discussie over de 2 scholen in Venhuizen.
Daarnaast zal GBD onverminderd steun bieden aan plannen voor woningbouw in de dorpen, met name voor huisvesting van haar eigen inwoners.
CONTACT
Mocht u denken: “dat is een partij waar ik me in kan vinden” kom dan met ons in contact via onze website www.gemeentebelangendrechterland.nl of via @GemeentebelangenDrechterland
Ons rechtstreeks aanspreken of bellen kan vanzelfsprekend ook.