Zichtbaar in uw gemeente

GBD

VergaderingDe bestuur/fractievergaderingen van GBD worden één keer per maand gehouden in een van de ruimtes van het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Hoogkarspel. De vergaderingen zijn in principe openbaar en beginnen om 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, of een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door op de knop contact te klikken. Voor raadsvergaderingen en gemeentelijke bijeenkomsten e.d. kunt u terecht op de website van de gemeente Drechterland.

Hieronder ziet u de agenda van vergaderingen en bijeenkomsten van Gemeentebelangen Drechterland

 

 

 


 

Per jaar Per maand Per week Vandaag Zoeken Ga naar maand
Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering
Woensdag, 16 April 2014, 20:00 - 22:30
Hits : 1397
Contact Idso Brouwer. 06-53534688

Aan de leden van Gemeentebelangen Drechterland,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van GBD.
De vergadering vindt plaats op woensdag 16 april en zal worden gehouden in Dorpshuis ’t Centrum aan het Twijver in Venhuizen.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen/ ingekomen stukken
 3. Verslag ALV d.d. 28 november 2013
 4. Financieel verslag 2013
  - verslag kascommissie: de heren J. Graaf en N. Schouten
  - leden kascommissie 2014: de heren N. Schouten en A. Arnoldus
  - nieuw reservelid:
 5. Bestuurssamenstelling:
  aftredend en niet herkiesbaar: mevr. C. Zijp-Spaans (na 27 jaar bestuurslid te zijn geweest!)
  nieuw te benoemen: de heer K. Keuning

  PAUZE

 6. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2014:
  - het resultaat
  - analyse
  - veranderingen/beleid (voorstellen en discussie
 7. De coalitievorming: mondeling verslag

 8. Mededelingen vanuit de fractie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

  U kunt zich afmelden voor deze vergadering bij de secretaris, de heer Idso Brouwer: 06-53534688

  Namens het Bestuur:
  H.W.M. Verreijen
  voorzitter

Locatie Dorpshuis ’t Centrum, het Twijver, Venhuizen
Geen evenementen
Naar boven